รูปภาพ

ที่พักและวิวสวยๆ
ปลายจันท์ ของเรามีห้องรับรองที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นห้องจัดเลี้ยงได้สบายๆ ห้องอาหารของเรา สามารถรองรับการจัดกิจกรรมหรือหมู่คณะรับประทานอาหารได้ถึง 70 ท่านเลย
ปลายจันท์ ของเรามีห้องรับรองที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นห้องจัดเลี้ยงได้สบายๆ ห้องอาหารของเรา สามารถรองรับการจัดกิจกรรมหรือหมู่คณะรับประทานอาหารได้ถึง 70 ท่านเลย
น้ำพริกกุ้งสด
เผือกปลายจันท์
ปูผัดเส้นจันท์
กุ้งซอสมะขาม
กุ้งลายเสือย่าง
ปูก้ามผัดหวาน
กั้งทอดกระเทียม
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
บรรยากาศที่ปลายจันท์บางชัน
กิจกรรมที่ปลายจันท์บางชัน
กิจกรรมที่ปลายจันท์บางชัน
กิจกรรมที่ปลายจันท์บางชัน
กิจกรรมที่ปลายจันท์บางชัน
กิจกรรมที่ปลายจันท์บางชัน